Przedszkolne Prezentacje Jasełek „Dzieciaki z Wesołą Nowiną” organizowane są dla grup przedszkolnych z gminy Nowogard. Ich celem jest popularyzacja polskiej tradycji przedstawień jasełkowych wzorowanych na średniowiecznych misteriach franciszkańskich (ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło, oznaczającego żłób), wśród najmłodszych i chociaż nie mają charakteru konkursowego, najlepsze prezentacje mogą zostać nagrodzone.

KONKURS | DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ 2019

KONKURS | DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ 2019

Za nami, kolejne już Przedszkolne Prezentacje Jasełek „Dzieciaki z Wesołą Nowiną”. Komisja składająca się z obecnych na widowni dyrektorów występujących placówek oraz p. Reginy Mąkowskiej (wieloletniej instruktor NDK) obejrzała pięć występów: Przedszkola Publicznego nr 3,

Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „Kraina Fantazji”, Przedszkola Miejskiego nr 4, Publicznego Przedszkola z oddz. Integracyjnymi „Zielone Przedszkole”, „Zerówka z Trójeczki” Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. Po długich i wnikliwych obradach jury postanowiło przyznać szczególne wyróżnienia wszystkim grupom biorącym udział w prezentacjach.

 

DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ
Zapraszamy do galerii