KONKURS | PO PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM

KONKURS | PO PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM

24.04.2019 r. w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się Rejonowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych. Występy oceniało jury w składzie: przewodnicząca – P. Iwona Korab-Kowalska instruktor teatralny, związana z amatorskim ruchem artystycznym, juror wielu konkursów i przeglądów recytatorskich oraz teatralnych oraz. Aneta Drążewska, dyrektor NDK - nauczycielka, instruktor teatralny, reżyser wielu spektakli i widowisk.

Występy ocenione zostały pod względem:

  • doboru repertuaru,
  • reżyserii i opracowania dramaturgicznego,
  • opracowania dramaturgicznego,
  • realizacji scenicznej (kultury słowa, gestu, ruchu),
  • scenografii,
  • opracowania muzycznego.

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla Zespołu Teatralnego ARLEKIN ze Szkoły Podstawowej w Dębicach za spektakl „W POSZUKIWANIU KOPCIUSZKA” instruktor Małgorzata Woźniak.

Tytuł laureata konkursu z kwalifikacją do przeglądu wojewódzkiego, jury przyznało teatrowi FONEM z NDK za spektakl wg własnego scenariusza „WSZĘDZIE JEST WYSPA TU” instruktor, Elżbieta Traczykowska

Życzymy teatrom dalszych sukcesów na artystycznej drodze, a grupie Fonem powodzenia na Wojewódzkich prezentacjach Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdwinie. (jm)

2019 KONKURS | PO PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM
Zapraszamy do galerii