10:00 WIDOWISKO MIKOŁAJKOWE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1
Data
09.12.2019

Opis

Cieszące się nieustającą popularnością widowisko o baśniowej tematyce zaprezentują uczestnicy kół scenicznych NDK. Obowiązują zapisy.