ODWOŁANE! KONKURS PIOSENKI LUDOWEJ

1
Data
26.05.2020 9:00 - 12:00

Opis

REGIONALNY KONKURS PIOSENKI LUDOWEJ "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA" Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zachęcamy do występu z użyciem: gestu, stroju, rekwizytu odpowiedniego do tematyki utworu. Cele konkursu to: ukazanie bogactwa polskiej muzyki ludowej w formie prezentacji wokalnych, rozbudzenie zainteresowań polską muzyką ludową oraz włączanie młodego pokolenia w popularyzowanie kultury ludowej. Uczestnicy Konkursu mogą wystąpić w charakterze solistów lub zespołowo. Dla laureatów przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce!!!