Zespół NOVO Singers

Novo Singers to, w nomenklaturze fachowej, mieszany zespół wokalny
dorosłych, działający w NDK od września 2017 roku. Mniej fachowo – to
grupa pasjonatów, nie wyobrażających sobie codzienności bez muzyki i
śpiewu. I siebie. Założycielką, instruktorem i dyrygentem jest Magdalena
Sułkowska, pracująca na co dzień w NDK. Zespół ma w repertuarze
utwory z różnych gatunków muzycznych, ale przede wszystkim pochyla
się na wielogłosem a capella – główną inspiracją jest amerykański
kwintet wokalny Pentatonix.
Novo Singers bierze udział w większości koncertów i wydarzeń
artystycznych organizowanych przez NDK, ma również na koncie tytuł
„Talent Roku 2018” w konkursie Amatorskiego Ruchu Artystycznego
na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

kostki biale